Všechny servisní služby se snažíme zajistit v horizontu 24 hodin po nahlášení nehody tak, aby případné omezení Vašeho provozu bylo co nejkratší.