Servis

Společnost ATX-dyno poskytuje kompletní služby v oblasti servisu našich výrobků. Současně provádíme pravidelné kalibrace zařízení pro zajištění dlouhodobé přesnosti měření.

Poskytuje Vám kompletní služby v oblasti servisu našich výrobků. Běžně držíme skladem díly do našich zkušeben. Zakládáme si na co nejvyšší pružnosti reakce. Na servisní zásah vyrážíme zpravidla do 24 hodin. Váš business spojený s našimi výrobky tak nebude nikdy omezovaný.

Neplýtvejte svým časem. Světovým, stejně jako naším, standardem je poskytování 100% online podpory a diagnostiky zkušebny.

Nechte se hýčkat. Pro zkušebny dodáváme výhradně originální náhradní díly.

Zakládáme si na přesnosti, proto jsou naše zkušebny dle servisního plánu pravidelně kalibrovány vlastním certifikovaným etalonem.

Pro objednávku běžného servisu, garanční prohlídky nebo kalibrace prosím kontaktujte naše servisní oddělení.

Díky vlastní výrobě a spolupráci s našimi partnery získáváme nové poznatky a zkušenosti pro další vývoj a upgrade našich výrobků

Všechny servisní služby se snažíme zajistit v horizontu 24 hodin po nahlášení nehody tak, aby případné omezení Vašeho provozu bylo co nejkratší.

Více